Rady technika

Bílé tečky v obraze

Na obraze projektoru vidím bílé tečky. Pokud se jedná o jasně ohraničené tečky je vadný zobrazovací chip. Tento problém vzniká nejčastěji ze dvou důvodů. První je stářím projektoru, respektive chipu a druhým, asi nejčastějším faktorem, s kterým se setkáváme v našem servisním středisku av factory, je špatné chlazení chipu, které je způsobeno primárně znečištěním projektoru. Chip se dostatečně nechladí a jemná napájecí vlákna jednotlivých bodů se zničí nebo se poškodí samotný zobrazovací bod. Ten přestane fungovat, tzv. zůstane viset a prochází skrz něho světlo, které pak vytváří tento dojem hvězdné oblohy. Samotný chip opravit nelze a musí se vyměnit.

Projektor se po zapnutí do cca 10 minut vypne

Tato závada se poměrně často objevuje u větších a průmyslový projektorů a nejčastějším důvodem, s kterým se setkáváme v našem servisním středisku av factory je, že lampa obsahuje i zobrazovací chip, který počítá hodiny provozu lampy. Jakmile dosáhne hodnoty 2.000 hodin, projektor se vypne. Poté je možné projektor znova zapnout, ale projektor se sám po 10 minutách opět vypne. Chip tímto chrání projektor před poškozením výbuchem lampy. Tuto ochranu nelze nikterak vypnout, musíte do projektoru vložit nové lampy s novými chipy. Při výměně nezapomeňte projektor vyčistit, jinak hrozí poškození viz odstavec výše, bílé tečky v obraze.

Projektor se náhodně vypíná

V každém projektoru je implementovaný snímač teploty. Jakmile dojde k překročení maximální nastavené hodnoty, projektor se automaticky vypne. Tato závada se v našem servisním středisku av factory také objevuje poměrně často a je způsobena znečištěním projektoru. Obzvláště v letních horkých dnech stačí zvýšení teploty o pár stupňů a projektory se začnou vypínat.